Beste patiënten,

Omwille van de heersende drukte, om de kwaliteit van zorg te bewaken en om wachttijden te kunnen beperken, zijn wij helaas genoodzaakt om een patiëntenstop in te voeren. Gelieve ermee rekening te houden dat wij momenteel geen nieuwe patiënten kunnen inschrijven.

Daarnaast krijgen wij momenteel zeer veel telefoons te verwerken, hetgeen storend kan zijn voor een vlot verloop van de consultaties. 
Mogen wij vragen om voor niet dringende vragen ( bespreking resultaten , niet dringende afspraken) enkel te bellen op de daarvoor voorziene belmomenten. Voor meer info, zie "Belmomenten".

Alle consultaties gaan door na afspraak .Gelieve per persoon 1 afspraak te boeken !  Indien U toch niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve op voorhand te verwittigen, zodat wij iemand anders kunnen verder helpen.
Mogen wij u vragen om zoveel mogelijk online een afspraak te maken. Ziet u echter geen vrije afspraak meer in onze online agenda ,en heeft u toch een dringend probleem, kan u ons telefonisch contacteren op volgend nummer: 02/582.36.70

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u altijd naar de praktijk te komen indien mogelijk. Wanneer u door gezondheidsproblemen niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen VOOR 11 u.

Medicatievoorschriften
mogen enkel afgeleverd worden tijdens een raadpleging. Telefonisch een voorschrift vragen, kan dus niet langer en stoort bovendien het vlotte verloop van de raadpleging.
Tijdens de raadpleging schrijft de dokter voldoende voorschriften tot aan de volgende controle. Het tussentijds afhalen van voorschriften is niet langer mogelijk. Alleen in dringende gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Voor het correct invullen van attesten en formulieren ( bvb. sportmedisch attest, (levens)verzekering,parkeerkaart etc.)  is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen .
Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

de dokters