Medicatievoorschriften mogen enkel afgeleverd worden tijdens een raadpleging. Telefonisch een voorschrift vragen, kan dus niet langer en stoort bovendien het vlotte verloop van de raadpleging.

Tijdens de raadpleging schrijft de dokter voldoende voorschriften tot aan de volgende controle. Het tussentijds afhalen van voorschriften is niet langer mogelijk.

Alleen in dringende gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Voor het correct invullen van attesten en formulieren ( bvb. sportmedisch attest, (levens)verzekering,parkeerkaart etc.)  
???????is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen .

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.