Naar jaarlijkse gewoonte is het vanaf midden oktober tijd voor de griepvaccinatiecampagne. Voor velen onder U is het belang van deze vaccinatie nog groter geworden door de huidige coronapandemie. Dit jaar wordt bij het verdelen van de griepvaccins voorrang gegeven aan de groep patiënten met het grootste risico op een ernstige infectie. Zij kunnen vanaf 1 oktober, MET voorschrift van de arts, bij de apotheker het vaccin afhalen,  en dit bij voorkeur voor 15 november. Na 15 november zullen de resterende vaccins verdeeld worden onder de andere patiënten.

Ook dit jaar zullen wij werken met 2 vaccinatiemomenten, namelijk zaterdag 24 en 31 oktober. Op deze momenten worden ENKEL griepvaccins geplaatst (dwz geen andere consultaties, geen voorschriften afgeleverd).
Om dit alles veilig en volgens de coronamaatregelen te laten verlopen, zullen wij die dag ook werken volgens een afsprakensysteem om een vlotte doorstroom van alle patiënten te garanderen.


PRAKTISCH:

1/ Het voorschrift voor het vaccin kan u vragen op het moment dat bij ons bent voor een consultatie of op huisbezoek. Of anders telefonisch tijdens één van onze belmomenten. Wij zullen inschatten of u tot een prioritaire groep behoort en het voorschrift aanmaken. Tegelijkertijd zullen wij u een afspraak geven op één van de vaccinatiemomenten. Patiënten die reeds een voorschrift kregen, maar nog geen afspraak , gelieve te bellen tijdens één van de belmomenten om deze vast te leggen. 

2/ Het vaccin afhalen bij de apotheker. Na afhalen kan U het vaccin thuis in de koelkast bewaren.

3/ Op de dag en het uur van afspraak komt U naar de praktijk en brengt U het vaccin , uw identiteitskaart en een klevertje van de mutualiteit mee. Gelieve U aan het afgesproken uur te houden. Indien U merkt dat er reeds te veel mensen in de wachtzaal zitten, gelieve buiten of in uw wagen te wachten; wij komen U daar ophalen.
Het dragen van een mondmasker is verplicht. Indien U even buiten wacht, gelieve voldoende afstand te houden.


Met vriendelijke groeten,


de dokters